Smart Delta Drechtsteden

Drechtse Dromers

Aanleiding

1

Doelstelling

De Nederlandse staat stelt voor de 4e ronde een bedrag beschikbaar van 284,2 miljoen voor de regio die dit het hardst nodig heeft, of het beste plan presenteert. Het doel van deze video’s is het bewustmaken van de beslissingsbevoegde tot het gunnen van de regio Deal aan onze regio, de Drechtsteden.

2

Oplossing

Het ontwikkelen van een videocampagne, een videocampagne houdt in dat niet enkel de video’s worden bedacht en ontwikkeld, maar dat er ook wordt gekeken naar is de content wel relevant voor de doelgroep en hoe gaan we dit bij de doelgroep onder ogen krijgen? Door middel van een doelgroeponderzoek en vanuit daar persona’s op te maken hebben we een doelgerichte campagne opgezet.

3

Resultaat

Dit is op twee manieren terug te zien in het resultaat, qua vorm hebben we gekozen voor een toegankelijke en duidelijke vorm. Het tweede is het meetbare, wij zien verrassende goede cijfers bij de online campagne. Hoe meten we het succes? Dit zien we door een hoge uitkijk tijd, weergaves & een lage CTR.

Wie is de klant?

Wie is Smart Delta Drechtsteden?

Smart Delta Drechtsteden is een Nederlandse publiek-private samenwerkingsorganisatie die zich richt op economische ontwikkeling en innovatie in de regio Drechtsteden, in het zuidwesten van Nederland. Ze bevorderen samenwerking tussen overheden, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de regionale economie te stimuleren en innovatie en duurzaamheid te bevorderen. Hun activiteiten omvatten het aantrekken van bedrijven, het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling, en het verbeteren van infrastructuur en connectiviteit in de regio. Het doel is om een sterke en diverse economie te creëren en de algehele ontwikkeling van de Drechtsteden te bevorderen.

Smart Delta Drechtsteden

Kernwaardes

De Drechtsteden hebben drie pijlers waar ze volgend jaar op willen focussen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid verwijst naar de kwaliteit van leven in een bepaalde omgeving, inclusief factoren zoals huisvesting, veiligheid, toegang tot voorzieningen en sociale samenhang.

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent het streven naar een evenwicht tussen het vervullen van de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Arbeidstekort

Arbeidstekort duidt op een situatie waarin er onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten beschikbaar zijn om aan de vraag naar arbeid te voldoen, wat kan leiden tot problemen in sectoren waar er tekorten zijn aan werknemers.

Dromers komen tot leven

Behind The Scenes

Bekijk hier de behind the scenes van onze productie van de Drechtse Dromers

Concepting

Elk thema heeft zijn eigen korte video van 30 seconden, hierin zien we een Drechtse Dromer die in slaap is gevallen tijdens zijn ontwikkeling naar een betere wereld. Zo zien we bij de leefbaarheid dromer een dame die in slaap is gevallen op het bureau, waarbij de 3D printer nog een idee aan het printen is. De klimaat dromer is in bed in slaap gevallen met nog zijn potlood in handen en de arbeidsmarkt dromer is in slaap gevallen op de bank door, door te gaan in de late uurtjes.

thema 1

KLIMAATDROMER

“Zij droomt van een zelf varende Co² neutrale boot”

thema 2

Arbeidsmarkt -dromer

“Zij bereid een nieuwe generatie voor op de arbeidsmarkt van de toekomst”

thema 3

Leefbaarheids -dromer

“Hij droomt over groene straten en een schone lucht

Contact

SPREKEN WIJ JE AAN OF HEB JE EEN VRAAG?

Neem contact op met Yorick
Meer weten?